Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2020

Z czasem uświadomisz sobie, że nie chodzi o motyle w brzuchu, ale o spokój w sercu.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaakrew akrew
9686 0196 390
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viagabrielle gabrielle
2372 d3e8 390
Sułoszowa, Poland.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaaskman askman
3075 0e24 390
Kraków 
Reposted fromDeborahCurtis DeborahCurtis viairbjarbirb irbjarbirb
7874 d388 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viagabrielle gabrielle
Reposted fromshakeme shakeme viaaskman askman
Kocham życie. Czasami byłam dziko, desperacko, gorzko nieszczęśliwa, udręczona smutkiem, ale mimo to jestem tego całkowicie pewna, że wielką sprawą jest po prostu żyć.
— Agata Christie
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
3055 61b8 390
1698 bfb0 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiezwykla niezwykla

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel vianiezwykla niezwykla
“Nie chcę, by inni byli dumni ze mnie. Ja chcę być sama szczęśliwa i zadowolona - ja sama - przez siebie, z siebie i dla siebie.”

— Agnieszka Osiecka
6569 1a27 390
Jeszcze słychać trzepot skrzydeł. 
Reposted fromnowaktualny nowaktualny viagabrielle gabrielle
Reposted fromshakeme shakeme viaaskman askman
3975 0859 390
Reposted fromtfu tfu vianiezwykla niezwykla
0624 8a91 390
Reposted frommakle makle viamefir mefir
Miłość to nie wielkie słowa o tym, co mógłbyś zrobić dla mnie kiedyś. Miłość to te proste rzeczy, które robisz dla mnie dziś.
— Aleksandra Tyl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
Miłość to nie tylko kwiatki i misie. To także wszelkie gówno, które nosimy w sobie. Nie jest sztuką kochać kogoś ot tak, ale sztuką jest unieść to, co on sam musiał do tej pory dźwigać.
— Agnieszka Lingas-Łoniewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...