Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

2166 9ab5 390
Reposted fromjethra jethra viasmutnazupa smutnazupa

June 22 2017

2239 66b8 390
Reposted fromseniorita seniorita viazapachsiana zapachsiana
4898 7dbb 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viazapachsiana zapachsiana
“I moje serce chciało Ciebie. I chyba to było właśnie problemem.”
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty
5111 415c 390
Reposted fromkarahippie karahippie viatoffifee toffifee
mieć się dla kogo umalować jest prawie tak samo ważne, jak mieć dokąd pójść.
— m. łoziński / reisefieber
(...) kobieta jest naprawdę wolna, dopiero wtedy, kiedy dokładnie wie, czego chce.
— "Sztuka kochania" (1989)
Reposted fromxalchemic xalchemic viatoffifee toffifee
Jezeli ktos dotknie Twojej duszy, nie dotykajac ciała - to jest koniec po prostu. Koniec swiata innego niz ten, ktory Ciebie dotknal.
— Lakonika
Reposted fromlakonika lakonika viatoffifee toffifee
7030 4af4 390
Reposted fromnaasty naasty viatoffifee toffifee

June 23 2017

2166 9ab5 390
Reposted fromjethra jethra viasmutnazupa smutnazupa

June 22 2017

2239 66b8 390
Reposted fromseniorita seniorita viazapachsiana zapachsiana
4898 7dbb 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viazapachsiana zapachsiana
“I moje serce chciało Ciebie. I chyba to było właśnie problemem.”
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty
5111 415c 390
Reposted fromkarahippie karahippie viatoffifee toffifee
mieć się dla kogo umalować jest prawie tak samo ważne, jak mieć dokąd pójść.
— m. łoziński / reisefieber
(...) kobieta jest naprawdę wolna, dopiero wtedy, kiedy dokładnie wie, czego chce.
— "Sztuka kochania" (1989)
Reposted fromxalchemic xalchemic viatoffifee toffifee
Jezeli ktos dotknie Twojej duszy, nie dotykajac ciała - to jest koniec po prostu. Koniec swiata innego niz ten, ktory Ciebie dotknal.
— Lakonika
Reposted fromlakonika lakonika viatoffifee toffifee
5111 415c 390
Reposted fromkarahippie karahippie viatoffifee toffifee
mieć się dla kogo umalować jest prawie tak samo ważne, jak mieć dokąd pójść.
— m. łoziński / reisefieber
(...) kobieta jest naprawdę wolna, dopiero wtedy, kiedy dokładnie wie, czego chce.
— "Sztuka kochania" (1989)
Reposted fromxalchemic xalchemic viatoffifee toffifee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl