Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

ELLE: Lubi Pan ludzi?
Marek Bukowski: Różnie z tym bywa. Mówiąc dyplomatycznie - wolę samotność. Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— ELLE 07/2012
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaoll oll
7380 34d2
Reposted fromdarkandtwistyinside darkandtwistyinside viaoll oll
Najlepszym testem, jaki można sobie zrobić w związku jest pytanie: a pozwoliłabyś/pozwoliłbyś, aby tak cię traktował twój najlepszy przyjaciel? Czy pozwoliłabyś, aby twoja przyjaciółka wsadziła ci świeczkę w dupę? Raczej nie, prawda? Patologii się nie ratuje. Z patologii się spierdala. I nie ma znaczenia, że patologia później płacze, albo przeprasza, albo obiecuje poprawę, albo wmawia, że to twoja wina, albo przekonuje, że się na to „zasłużyło”, albo zawistni ludzie chcą zniszczyć wasz związek.
Reposted fromlittlefool littlefool viacytaty cytaty
6385 fda3
3845 ee5f
Reposted fromkyte kyte
4088 b347
Reposted fromkyte kyte
4283 0832
Reposted fromkyte kyte
Nie uzależniaj swojego szczęścia od innych. Znajdź je w sobie.
— na dziś.
Reposted fromsleepingsickness sleepingsickness viaaskman askman
Na ile można poznać drugiego człowieka? Na tyle ile on sam pozwala
— 22.03.81 "Pamiętnik narkomanki" Barbara Rosiek
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaaskman askman
Spotkałam Cie wtedy, kiedy wierzyłam, że nic dobrego mnie już nie spotka.
— tumblr
Reposted fromSalute Salute viaaskman askman
6411 8f15
Reposted fromamatore amatore viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
to nie Ciebie całowałam -
nie miej złudzeń.

myślałam o nim
Twoje usta było po prostu pod ręką.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
6385 fda3
3845 ee5f
Reposted fromkyte kyte
4088 b347
Reposted fromkyte kyte
4283 0832
Reposted fromkyte kyte
Nie uzależniaj swojego szczęścia od innych. Znajdź je w sobie.
— na dziś.
Reposted fromsleepingsickness sleepingsickness viaaskman askman
Na ile można poznać drugiego człowieka? Na tyle ile on sam pozwala
— 22.03.81 "Pamiętnik narkomanki" Barbara Rosiek
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaaskman askman
Spotkałam Cie wtedy, kiedy wierzyłam, że nic dobrego mnie już nie spotka.
— tumblr
Reposted fromSalute Salute viaaskman askman
6411 8f15
Reposted fromamatore amatore viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl